معنی و ترجمه کلمه عنوان یا لقب اهانت آمیز به انگلیسی عنوان یا لقب اهانت آمیز یعنی چه

عنوان یا لقب اهانت آمیز

smear word

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها