معنی و ترجمه کلمه عنیف به انگلیسی عنیف یعنی چه

عنیف

drastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها