معنی و ترجمه کلمه عهده دار شدن به انگلیسی عهده دار شدن یعنی چه

عهده دار شدن

emprise
guarantee
stand
undertake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها