معنی و ترجمه کلمه عهده گیرى به انگلیسی عهده گیرى یعنی چه

عهده گیرى

sponsorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها