معنی و ترجمه کلمه عهد چهارم زمین شناسى به انگلیسی عهد چهارم زمین شناسى یعنی چه

عهد چهارم زمین شناسى

pleistocene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها