معنی و ترجمه کلمه عوارض زمین به انگلیسی عوارض زمین یعنی چه

عوارض زمین

terrain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها