معنی و ترجمه کلمه عوارض یدک کشى به انگلیسی عوارض یدک کشى یعنی چه

عوارض یدک کشى

towage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها