معنی و ترجمه کلمه عواطف بشرى به انگلیسی عواطف بشرى یعنی چه

عواطف بشرى

litterae humaniores

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها