معنی و ترجمه کلمه عواقب بعدى به انگلیسی عواقب بعدى یعنی چه

عواقب بعدى

aftermath

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها