معنی و ترجمه کلمه عواقب به انگلیسی عواقب یعنی چه

عواقب

backwash
complication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها