معنی و ترجمه کلمه عوامانه به انگلیسی عوامانه یعنی چه

عوامانه

common
vulgar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها