معنی و ترجمه کلمه عوامل صوتى که در رادیو و تلویزیون و فیلم سینمایى و غیره موجب صدا مى شود به انگلیسی عوامل صوتى که در رادیو و تلویزیون و فیلم سینمایى و غیره موجب صدا مى شود یعنی چه

عوامل صوتى که در رادیو و تلویزیون و فیلم سینمایى و غیره موجب صدا مى شود

sound effects

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها