معنی و ترجمه کلمه عوامیت به انگلیسی عوامیت یعنی چه

عوامیت

vulgarism
vulgarity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها