معنی و ترجمه کلمه عوام الناسى به انگلیسی عوام الناسى یعنی چه

عوام الناسى

vulgus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها