معنی و ترجمه کلمه عوام انگیز به انگلیسی عوام انگیز یعنی چه

عوام انگیز

rabble rouser

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها