معنی و ترجمه کلمه عوام فریب به انگلیسی عوام فریب یعنی چه

عوام فریب

demagogic
demagogical
high sounding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها