معنی و ترجمه کلمه عوام پسند سازى به انگلیسی عوام پسند سازى یعنی چه

عوام پسند سازى

vulgarization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها