معنی و ترجمه کلمه عوام پسند کننده به انگلیسی عوام پسند کننده یعنی چه

عوام پسند کننده

vulgarizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها