معنی و ترجمه کلمه عود شش سیمه به انگلیسی عود شش سیمه یعنی چه

عود شش سیمه

guitar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها