معنی و ترجمه کلمه عود فرنگى به انگلیسی عود فرنگى یعنی چه

عود فرنگى

madolin
mandoline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها