معنی و ترجمه کلمه عود چیزى به انگلیسی عود چیزى یعنی چه

عود چیزى

involution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها