معنی و ترجمه کلمه عود کردن به انگلیسی عود کردن یعنی چه

عود کردن

reappear
recoil
recrudesce
recur
relapse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها