معنی و ترجمه کلمه عود کننده به انگلیسی عود کننده یعنی چه

عود کننده

reboant
recrudescent
recurrent
regressive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها