معنی و ترجمه کلمه عوض دادن به انگلیسی عوض دادن یعنی چه

عوض دادن

compensate
recompense

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها