معنی و ترجمه کلمه عوض نشده به انگلیسی عوض نشده یعنی چه

عوض نشده

unchanged

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها