معنی و ترجمه کلمه عوض به انگلیسی عوض یعنی چه

عوض

lieu
quid pro quo
recompense
reparation
reward
stand in
stead
subbing
substituent
substitute
succedaneum
surrogate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها