معنی و ترجمه کلمه عوم فریبى به انگلیسی عوم فریبى یعنی چه

عوم فریبى

demagoguery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها