معنی و ترجمه کلمه عکسبردارى اکتشافى به انگلیسی عکسبردارى اکتشافى یعنی چه

عکسبردارى اکتشافى

photoreconnaissance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها