معنی و ترجمه کلمه عکسبردارى با اشعه ایکس به انگلیسی عکسبردارى با اشعه ایکس یعنی چه

عکسبردارى با اشعه ایکس

x ray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها