معنی و ترجمه کلمه عکسبردارى به وسیله اشعه مجهول به انگلیسی عکسبردارى به وسیله اشعه مجهول یعنی چه

عکسبردارى به وسیله اشعه مجهول

radiogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها