معنی و ترجمه کلمه عکسبردارى به وسیله چاپ سنگى به انگلیسی عکسبردارى به وسیله چاپ سنگى یعنی چه

عکسبردارى به وسیله چاپ سنگى

photolighograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها