معنی و ترجمه کلمه عکسى که از چند قطعه عکس به هم چسبانده تشکیل شده باشد به انگلیسی عکسى که از چند قطعه عکس به هم چسبانده تشکیل شده باشد یعنی چه

عکسى که از چند قطعه عکس به هم چسبانده تشکیل شده باشد

montage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها