معنی و ترجمه کلمه عکسى که به وسیله بى سیم فرستاده مى شود به انگلیسی عکسى که به وسیله بى سیم فرستاده مى شود یعنی چه

عکسى که به وسیله بى سیم فرستاده مى شود

wirephoto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها