معنی و ترجمه کلمه عکسى که توسط تابش اشعه مجهول درست شده است به انگلیسی عکسى که توسط تابش اشعه مجهول درست شده است یعنی چه

عکسى که توسط تابش اشعه مجهول درست شده است

roentgenogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها