معنی و ترجمه کلمه عکسى که در سه قاب تهیه کرده پهلوى یکدیگر قرار دهند به انگلیسی عکسى که در سه قاب تهیه کرده پهلوى یکدیگر قرار دهند یعنی چه

عکسى که در سه قاب تهیه کرده پهلوى یکدیگر قرار دهند

triptych

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها