معنی و ترجمه کلمه عکسى به انگلیسی عکسى یعنی چه

عکسى

photographic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها