معنی و ترجمه کلمه عکس العمل سیاسى به انگلیسی عکس العمل سیاسى یعنی چه

عکس العمل سیاسى

backlash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها