معنی و ترجمه کلمه عکس العمل شناسى به انگلیسی عکس العمل شناسى یعنی چه

عکس العمل شناسى

reflexology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها