معنی و ترجمه کلمه عکس باسمه اى روغنى به انگلیسی عکس باسمه اى روغنى یعنی چه

عکس باسمه اى روغنى

oleograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها