معنی و ترجمه کلمه عکس بردارى از سایه به انگلیسی عکس بردارى از سایه یعنی چه

عکس بردارى از سایه

skiagraphy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها