معنی و ترجمه کلمه عکس بردارى از مغز با اشعه مجهول به انگلیسی عکس بردارى از مغز با اشعه مجهول یعنی چه

عکس بردارى از مغز با اشعه مجهول

encephalogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها