معنی و ترجمه کلمه عکس بردارى به وسیله تابش اشعه مجهول به انگلیسی عکس بردارى به وسیله تابش اشعه مجهول یعنی چه

عکس بردارى به وسیله تابش اشعه مجهول

roentgenography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها