معنی و ترجمه کلمه عکس بردارى و کپى بردارى از ترسیمات به وسیله اثر نور بر روى کاغذ و غیره به انگلیسی عکس بردارى و کپى بردارى از ترسیمات به وسیله اثر نور بر روى کاغذ و غیره یعنی چه

عکس بردارى و کپى بردارى از ترسیمات به وسیله اثر نور بر روى کاغذ و غیره

xerographic
xerography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها