معنی و ترجمه کلمه عکس ذره بینى از اجسام خیلى ریز به انگلیسی عکس ذره بینى از اجسام خیلى ریز یعنی چه

عکس ذره بینى از اجسام خیلى ریز

microphotograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها