معنی و ترجمه کلمه عکس رادیویى به انگلیسی عکس رادیویى یعنی چه

عکس رادیویى

radiograph
radiographic
radiophotograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها