معنی و ترجمه کلمه عکس رنگى که به وسیله چاپ سنگى تهیه مى شود به انگلیسی عکس رنگى که به وسیله چاپ سنگى تهیه مى شود یعنی چه

عکس رنگى که به وسیله چاپ سنگى تهیه مى شود

chromolithograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها