معنی و ترجمه کلمه عکس فورى گرفتن به انگلیسی عکس فورى گرفتن یعنی چه

عکس فورى گرفتن

snap shot
snapshoot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها