معنی و ترجمه کلمه عکس فورى به انگلیسی عکس فورى یعنی چه

عکس فورى

snap shot
snapshot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها