معنی و ترجمه کلمه عکس به انگلیسی عکس یعنی چه

عکس

converse
photo
photograph
picture
shot
vignette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها