معنی و ترجمه کلمه عیارگیرى به انگلیسی عیارگیرى یعنی چه

عیارگیرى

titration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها